mô hình nến evening star | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình nến evening star

  1. admin

    Mô hình nến evening star - sao ban chiều

    Mô hình Evening Star Evening Star và Evening Doji Star (sao Doji ban chiều) là những mô hình đảo chiều tại đỉnh và gồm ba nến. Tương tự như buổi chiều tà giúp dự báo rằng màn đêm sẽ bao phủ bầu trời, mô hình nến Evening Star cho biết giá có khả năng sẽ giảm dần. Ngày đầu tiên của mô hình nến...
Top Bottom