mô hình pin bar | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình pin bar

  1. admin

    Chiến thuật giao dịch pin bar

    Mô hình pin bar (đảo chiều hoặc tiếp tục) Pin bar ghi tắt của từ Pinocchio Bar. Là mô hình gồm 1 bar cho thấy sự đảo chiều và từ chối giá mãnh mẽ. Pin bar đảo chiều thường được định nghĩa bởi đuôi (tim, bóng) dài và thân (khoảng giá giữa giá mở mà đóng) khá nhỏ. Đuôi của pin bar chỉ ra vùng giá...
  2. admin

    Các mô hình price action quan trọng

    Các mô hình Price Action quan trọng cần nắm Sau đây là 1 vài mẫu hình Price Action đơn giản có thể dùng để giao dịch. Mô hình Inside Bar Mô hình Inside Bar bao gồm 2 nến gồm inside bar và 1 nến trước đó, thường được gọi là “mother bar”. Nến inside phải nằm hoàn toàn bên trong high và low của...
Top Bottom