mười quy tắc của một price action trader | Cộng Đồng Forex Việt

mười quy tắc của một price action trader

  1. admin

    Chia sẻ Mười quy tắc của một price action trader - bài 20

    Bài này nói về 10 quy tắc bất di bất dịch của Price Action Trader. Anh em hãy luôn tâm niệm các quy tắc này trong đầu. Các nhà giao dịch làm bất cứ điều gì họ có thể để kiếm nhiều tiền hơn từ thị trường. Họ mua máy tính giao dịch tốt hơn, thay đổi nhà môi giới của họ và chuyển từ thị trường này...
Top Bottom