ô hình nến high price gapping play | Cộng Đồng Forex Việt

ô hình nến high price gapping play

  1. admin

    Mô hình nến high price gapping play

    Mô hình nến tăng tiếp diễn High Price Gapping Play High Price Gapping Play xảy ra khi có một nến tăng mạnh, rồi sau đó là một vài nến thân ngắn đóng vai trò như một giai đoạn tích lũy, và kết thúc với một nến tăng mạnh và tạo một khoảng khoảng nhảy giá giữa giai đoạn tích lũy và giá mở cửa của...
Top Bottom