phân kỳ thường | Cộng Đồng Forex Việt

phân kỳ thường

  1. admin

    Chỉ báo rsi chuyên sâu để trading

    Cách sử dụng chỉ báo RSI Cách sử dụng cơ bản nhất của chỉ báo RSI là RSI mà vượt lên trên vùng 70 và cắt xuống thì bán ra, ngược lại, RSI vượt xuống vùng 30 và cắt lên trở lại thì mua vào. Hoặc 1 cách sử dụng khác là giá cắt lên vùng 50 thì là xu hướng tăng, cắt xuống vùng 50 là xu hướng giảm...
Top Bottom