phân tích cơ bản trong forex | Cộng Đồng Forex Việt

phân tích cơ bản trong forex

  1. admin

    Lớp học căn bản Phân tích cơ bản trong forex- bài 13

    Là cách giao dịch dựa vào việc phân tích nền kinh tế, xã hội và chính trị nhằm nhận biết những tác động đến cung cầu của loại tiền tệ, hàng hóa nào đó. Nghĩ đến thì có vẻ phức tạp nhưng thực chất chỉ là việc xác định cung và cầu mà thôi Sử dụng cung và cầu như một chỉ báo về hướng đi của giá là...
Top Bottom