phân tích mô hình giá với khối lượng | Cộng Đồng Forex Việt

phân tích mô hình giá với khối lượng

  1. admin

    Chia sẻ Cách phân biệt breakout thật - giả ?

    Phương pháp phân biệt breakout thật - giả và phân tích mô hình giá bằng Volume volume là một viên ngọc sáng trong phân tích kỹ thuật, là một công cụ vô cùng mạnh mẽ mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết. Thật sự thiếu sót khi không sử dụng volume trong quá trình phân tích. Hiểu được tầm quan trọng...
Top Bottom