phiên á | Cộng Đồng Forex Việt

phiên á

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Phiên á - phiên tokyo - bài 4, phần 1

    Tổng quan về thị trường forex trong Phiên Á Phiên Á bắt đầu ở trung tâm tài chính Tokyo, ngoài ra Nhật bản còn là một trong những nền kinh tế lớn của thế giới. Thị trường giao dịch ở phiên Á cũng không sôi nổi như phiên Âu và Mỹ và ít có biến động hơn. Tuy nhiên, vào giờ mở của của phiên Á các...
  2. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Các phiên giao dịch trên thị trường forex - bài 4

    Nếu bạn là người mới tham gia thị trường Forex, chắc hẳn bạn sẽ chưa nắm bắt được các phiên giao dịch Forex theo giờ Việt Nam, cụ thể là thời gian mở cửa và đóng cửa thị trường Forex của từng phiên giao dịch Á, Âu, Mỹ. Đặc biệt với các trader Việt Nam, nhận biết thị trường Forex mở cửa, đóng cửa...
Top Bottom