pin bar chuyên sâu | Cộng Đồng Forex Việt

pin bar chuyên sâu

  1. fxpro

    Chia sẻ Giao dịch với pinbar chuyên sâu

    Pinbar là một thanh nến thường xuyên xuất hiện trên đồ thị. Pinbar là một thanh nến được nhiều trader chú ý nhất. Pinbar cũng là một trong những thanh nến quan trọng bật nhất trong phân tích kỹ thuật nói chung và phương pháp Price Action nói riêng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa sử dụng Pinbar...
Top Bottom