sách chứng khoán | Cộng Đồng Forex Việt

sách chứng khoán

  1. admin

    Chia sẻ Trở thành thiên tài chơi chứng khoán

    Trở Thành Thiên Tài Chơi Chứng Khoán PDF Tác giả: Joel Greenblatt Sinh ngày 13 tháng 12 năm 1957 tại Hoa Kỳ. Tốt nghiệp Trường Kinh Doanh Wharton Là một học giả, nhà văn, nhà quản lý quỹ đầu cơ, nhà đầu tư và giáo sư Đại học Columbia. Điều hành Quỹ Gotham, Cựu chủ tịch hội đồng quản trị của...
Top Bottom