scalping gold | Cộng Đồng Forex Việt

scalping gold

  1. admin

    Chia sẻ Hệ thống scalping gold đơn giản

    Đây là một hệ thống scalping dành riêng cho Gold, nó kết hợp hai chỉ báo là RSI filter và Accurate buy/sell arrow với mục đích kiếm tìm những điểm vào lệnh theo xu hướng hiện tại. Thiết lập Cài đặt hai chỉ báo đính kèm vào chart Khung thời gian: M5, M15, M30 Thời gian giao dịch khuyến nghị...
Top Bottom