stochastic | Cộng Đồng Forex Việt

stochastic

  1. fxpro

    Hệ thống giao dịch trading made simple

    Trading Made Simple - hệ thống giao dịch nổi tiếng từ Forex Factory Trading Made Simple (tạm dịch là hệ thống "đơn giản hoá giao dịch") là hệ thống được nhiều lượt theo dõi nhất trên forex factory. Hệ thống này đã được đăng trên forexfactory từ năm 2011, cho đến nay đã đạt gần 74000 lượt reply...
Top Bottom