sử dụng supply/demand để đặt stop loss | Cộng Đồng Forex Việt

sử dụng supply/demand để đặt stop loss

  1. admin

    Chia sẻ Ứng dụng supply demand indicator

    Supply Demand là indicator giúp đánh dấu các vùng giá kháng cự-hỗ trợ cho trader. Nếu bạn là trader mới vào nghề hoặc có ý định chuyển sang học trade price action, hãy tải về dùng và xem các cách dưới đây để trade tốt hơn nhé. Sử dụng Supply và Demand làm điểm chốt lời mục tiêu. Đơn giản là...
Top Bottom