tài liệu trading | Cộng Đồng Forex Việt

tài liệu trading

  1. admin

    Chia sẻ Tài liệu tham khảo về price action - tổng kết

    Vậy là ta đã đi xong phần các chiến lược Price Action thông dụng, và cuối cùng sẽ là các cuốn sách và nguồn tài liệu dành cho anh em muốn nghiên cứu sâu thêm. Price Action là 1 phương pháp giao dịch đơn giản nhưng các tài liệu về nó thì rất là nhiều, việc đọc thêm các tài liệu này sẽ “mài” cho...
  2. admin

    Chia sẻ Phương pháp đầu tư warren buffett - sách hay

    Phương Pháp Đầu Tư Warren Buffett PDF Tác giả: Robert G. Hagstrom Sinh ngày 9 tháng 10, 1956. Robert sống cùng gia đình ở Villanova, Pennsylvania Tốt nghiệp Đại học Villanova. Phó Giám đốc cấp cao của Tập đoàn Quản lý Quỹ đầu tư Legg Mason. Ông là một thành viên của Học viện CFA và Quỹ Phân...
Top Bottom