tâm lý học đám đông | Cộng Đồng Forex Việt

tâm lý học đám đông

  1. admin

    Chia sẻ Tâm lý học đám đông

    Tâm Lý Học Đám Đông PDF Tác giả: Gustave Le Bon Sinh ngày 7 tháng 5, 1841 Nogent-le-Rotrou, Pháp. Mất ngày 13 tháng 12, 1931 Marnes-la-Coquette, Pháp. Tốt nghiệp tại Đại học Paris. Một nhà tâm lý xã hội học rất nổi tiếng. Tâm Lý Học Đám Đông Tâm Lý Học Đám Đông là một trong những trước tác...
Top Bottom