trading in the zone | Cộng Đồng Forex Việt

trading in the zone

  1. admin

    Chia sẻ Trading in the zone

    Trading In The Zone PDF Tác giả: Mark Douglas Tốt nghiệp Đại học bang Michigan. Tác giả, diễn giả, nhà tư vấn tài chính, nhà môi giới và nhà đầu tư chứng khoán. Chủ tịch của Trading Behavior Dynamics, Inc., chuyên phát triển các hội thảo và chương trình đào tạo về tâm lý giao dịch cho các công...
Top Bottom