trend bar và cách đơn giản để thấy được hành động giá | Cộng Đồng Forex Việt

trend bar và cách đơn giản để thấy được hành động giá

  1. admin

    Chia sẻ Trend bar và cách đơn giản để thấy được hành động giá - bài 13

    Hiểu được Price Action - hành động giá, không phải là điều gì quá khó khăn. Mình chưa bàn tới chuyện kiếm được tiền với Price Action, chỉ là đọc hiểu nó thôi. Không quá khó để hiểu được câu chuyện đang xảy ra trên thị trường và những điều mà nó muốn nói. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu 1 cây nến...
Top Bottom