trượt giá là gì | Cộng Đồng Forex Việt

trượt giá là gì

  1. admin

    Chia sẻ Slippage là gì? cách tránh trượt giá khi giao dịch forex?

    Trượt giá là điều phổ biến trong giao dịch Forex, nhưng khái niệm này thường bị hiểu nhầm. Nắm rõ về trượt giá sẽ giúp bạn giảm thiểu được các trường hợp trượt giá tiêu cực, và tối đa hóa trượt giá tích cực. Bài viết này sẽ giúp bạn biết được: Trượt giá là gì? (Slippage là gì?) Tại sao trượt...
Top Bottom