tư duy chiến lược | Cộng Đồng Forex Việt

tư duy chiến lược

  1. fxpro

    Chia sẻ Giao dịch đột phá phạm vi mở

    Chiến lược bắt con sóng lớn nhất trong ngày không cần phân tích của trader chuyên nghiệp Steve Burns. Cú phá vỡ đầu tiên trong giờ giao dịch đầu tiên của ngày thường sẽ tạo ra xu hướng cho cả ngày hôm đó, nếu bắt được cú phá vỡ này thì sẽ đi đúng xu hướng trong ngày và kiếm lợi nhuận. Đây là 1...
Top Bottom