ứng dụng rsi | Cộng Đồng Forex Việt

ứng dụng rsi

  1. admin

    Chia sẻ 5 vai trò quan trọng của index relative strength (rsi)

    Trích nguồn: 5 important roles of Relative Strength Index (RSI) (RSI) là một công cụ tạo dao động động lượng, được phát triển bởi J. Welles Wilder, đo tốc độ và tốc độ di chuyển giá của các công cụ giao dịch (cổ phiếu, hàng hóa tương lai, trái phiếu, ngoại hối, v.v.) trong một khoảng thời gian...
Top Bottom