usdcad | Cộng Đồng Forex Việt

usdcad

  1. admin

    Chia sẻ Phân tích usd/cad ngày 25/03

    Phân tích USD / CAD: USD / CAD đang ở trên một vùng cung tốt và chúng ta có thể thấy một số điểm yếu trong đó. Chúng tôi có thể mong đợi mức giảm 100-150 pips từ mức này
Top Bottom