warren buffett | Cộng Đồng Forex Việt

warren buffett

  1. admin

    Quá trình hình thành một nhà tư bản mỹ -warren buffett

    Warren Buffett – Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư Bản Mỹ PDF Tác giả: Roger Lowenstein (sinh năm 1954) Là một nhà báo và nhà văn tài chính người Mỹ. Tốt nghiệp Đại học Cornell Ông từng là phóng viên của tờ Wall Street Journal trong hơn 1 thập kỷ Roger Lowenstein cũng là một chủ sở hữu của...
  2. admin

    Chia sẻ Warren buffett đầu tư như một cô gái - sách hay

    Warren Buffett Đầu Tư Như Một Cô Gái PDF Tác giả: LouAnn Lofton Xuất bản tháng 6/2011 LouAnn Lofton sinh ra và lớn lên tại Mississippi, Hoa Kỳ. Là một nhà văn tại The Motley Fool từ tháng 1 năm 2000. Trở thành một nhà văn tự do từ cuối 2009. Warren Buffett Đầu Tư Như Một Cô Gái PDF Thị...
Top Bottom