xử lý lệnh sau khi thực hiện giao dịch | Cộng Đồng Forex Việt

xử lý lệnh sau khi thực hiện giao dịch

  1. fxpro

    Chia sẻ Phương án xử lý lệnh sau khi thực hiện giao dịch

    Tổng hợp những phương án xử lý lệnh sau khi thực hiện giao dịch Sau khi vào lệnh chúng ta thường sẽ làm gì? Dưới đây là những phương án xử lý lệnh phổ biến nhất và lợi hại của chúng: Phương án 1: Trailing stop Khi giá đã di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, hãy nghĩ đến việc dời điểm dừng lỗ...
Top Bottom