3 cách phân tích thị trường forex - bài 12 | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt

Lớp học căn bản 3 cách phân tích thị trường forex - bài 12

Cung cấp các tài liệu và thông tin cho môn học giao dịch forex căn bản nhất

Có 3 cách cơ bản để phân tích thị trường​


1. phân tích kỹ thuật

2. phân tích cơ bản

3. Phân tích cảm tính

Luôn luôn có những tranh luận về việc loại phân tích nào quan trọng hơn, nhưng sự thật là chúng ta cần phải nằm được cả 3 loại này


Các phần bài học tiếp theo sẽ đi sâu vào từng cách phân tích thị trường và nguyên nhân vì sao cần phối hợp cả 3 cách phân tích này lại với nhau.
 
Top Bottom