Chia sẻ Cách Tính Chi Phí Giao Dịch

Peter Nguyen

Member
99
0
Phí chênh lệch là gì?
Chênh lệch giá là một khía cạnh quan trọng của giao dịch ngoại hối, về cơ bản là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ. Điều quan trọng đối với những người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối là phải biết về phí chênh lệch vì không biết về nó có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém khi quản lý rủi ro.

Để tính toán chênh lệch trong Forex, bạn cần tìm ra sự khác biệt giữa giá Mua và Giá bán tính bằng pips. Điều này được thực hiện bằng cách lấy giá "Mua" trừ đi giá "Bán".

Ví dụ: Giả sử bạn đang giao dịch cặp tiền EUR / USD, trong đó báo giá hiện tại là $ 1,09156 / 138. Ở đây, hình đầu tiên đại diện cho giá "Mua" là 1,09156 đô la, trong khi hình thứ hai đại diện cho giá "Bán" là 1,09138 đô la và chênh lệch giữa hai mức này là 1,8 pips hoặc 18 điểm.

Phí hoa hồng trong ngoại hối là gì?
Phí hoa hồng ngoại hối là chi phí cho các dịch vụ mà họ cung cấp cho các nhà giao dịch ECN. Tuy nhiên, ngành giao dịch ngoại hối bán lẻ hiện ít được ưa chuộng bởi chiến lược này. Các khoản hoa hồng này được lấy từ Vốn chủ sở hữu của tài khoản giao dịch, chứ không phải từ Số dư!

Phí qua đêm trong giao dịch ngoại hối là gì?
Phí qua đêm hoặc phí chuyển nhượng là lãi suất qua đêm được thêm vào hoặc trừ đi khi nắm giữ một vị thế qua đêm. Bạn sẽ chỉ phải trả chi phí này nếu bạn không đóng vị thế giao dịch trước khi nó kéo dài sang một ngày giao dịch khác. Hiểu rõ về cách hoạt động của các giao dịch hoán đổi ngoại hối là rất quan trọng khi giao dịch vì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng của bạn theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.

Làm thế nào để tính toán phí qua đêm ?
Phí qua đêm được tính bằng chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ đang được giao dịch - tức là tỷ lệ mà lãi suất từ một đơn vị tiền tệ được đổi lấy lãi suất từ một loại tiền tệ khác. Yếu tố cơ bản ở đây là sự khác biệt về lãi suất giữa các loại tiền tệ được ghép nối với nhau.

Ví dụ: hãy xem xét bạn đang mua một cặp tiền USD / JPY. Lãi suất qua đêm sẽ là chênh lệch giữa lãi suất ở Hoa Kỳ và Nhật Bản. Giả sử lãi suất ở Hoa Kỳ là 5% và ở Nhật Bản là 4%, bạn sẽ nhận được 1% tiền lãi khi giao dịch USD / JPY. Vì bạn đang mua dài hạn (phí swap mua), tiền tệ từ quốc gia có lãi suất cao hơn, bạn đang hưởng lãi suất 1% trên cặp tiền. Ngược lại, nếu bạn bán khống (phí swap bán) cặp tiền tệ, bạn sẽ phải trả lãi suất -1%.

Nguồn: Cách tính chi phí giao dịch ngoại hối.
 
Top Bottom