Mô hình giá open close reversal (giá đóng mở đảo chiều) | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt

Mô hình giá open close reversal (giá đóng mở đảo chiều)

Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều quan trọng mà bất kỳ nhà giao dịch (trader) nào cũng cần phải biết.

Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều​

Mô hình Open Close Reversal ở đỉnh​


Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều với mô hình OCR ở đỉnh xuất hiện trong một xu hướng tăng. Thanh giá đóng mở đảo chiều tạo khoảng trống giá tăng tại mức giá mở cửa. Cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước và giảm xuống rồi đóng tại mức giá cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Điều kiện chính của mô hình này là giá đóng cửa phải gần giá thấp nhất của thanh giá đóng mở đảo chiều và phải cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Một đặc điểm thú vị của mô hình này là về mặt kĩ thuật. Xu hướng tăng vẫn tồn tại vì thanh giá đóng mở đảo chiều vẫn có một đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.

Trong thực tế, đặc điểm giá giảm duy nhất là người bán ngăn chặn sự hình thành của các đỉnh cao hơn. Và giá đóng cửa gần với mức thấp nhất của thanh giá. Sự đảo ngược giá đóng cửa ở đỉnh là gần tương đương. Với phiên bản nến được gọi là Bearish Counter-Attack Lines.

Mô hình Open Close Reversal ở đáy​


Mô hình OCR ở đáy xuất hiện trong một xu hướng giảm. Thanh giá đóng mở đảo chiều tạo khoảng trống giá giảm tại mức giá mở cửa thấp hơn so với giá đóng của ngày hôm trước.
Và sau đó tăng lên trong ngày rồi đóng dưới mức giá đóng cửa của ngày hôm trước. Điều kiện chính của mô hình này là giá đóng cửa phải ở gần đỉnh của thanh giá đó. Và thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Mô hình này không thể hiện nhiều sức mạnh của người mua. Bằng dạng giá đóng cửa đảo chiều hay chìa khóa đảo chiều vì người mua không thể tạo ra các đỉnh cao hơn.

Hơn nữa, vì thanh giá đóng mở đảo chiều có đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn nên về mặt kĩ thuật. Xu hướng giảm vẫn còn tồn tại. Thực tế, đặc điểm giá tăng chỉ được thể hiện qua việc người mua từ chối các đáy thấp hơn.

Và giá đóng gần đỉnh của thanh giá. Mô hình Mô hình OCR ở đáy khá tương đương với phiên bản nến được gọi là Bullish Counter-Attack Lines.

Ý nghĩa Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều​

Với Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều giúp các trader nhận biết được xu hướng đảo chiều của giá và đưa ra những quyết định đúng thời điểm trong giao dịch.

Đặc điểm nhận dạng Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều​

Biểu đồ minh họa cho mô hình Open Close Reversal ở đỉnh​


Biểu đồ trên của 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) minh họa một đỉnh được tạo bởi mô hình Mô hình OCR. Mô hình được hình thành trước đó bởi một xu hướng tăng.
Thanh giá đóng mở đảo chiều hình thành với một khoảng trống giá tăng lớn. tạo nên một đỉnh cao hơn. Nhưng giá sau đó giảm nhanh chóng trong ngày. và đóng cửa gần mức giá thấp nhất. Và gần mức giá đóng cửa của ngày hôm trước. Gía tiếp tục bốn ngày sau với một xu hướng giảm sau đó.

Biểu đồ minh họa cho mô hình Open Close Reversal ở đáy​


Mô hình OCR ở đáy được minh họa trên biểu đồ giá Vàng ETF (GLD). Trên biểu đồ là một xu hướng giảm với 5 thanh giá có các đáy và đỉnh thấp dần. Thanh giá đóng mở đảo chiều tạo khoảng trống giá giảm.
Và mở cửa ở mức thấp hơn giá đóng của ngày hôm trước. Sau đó, giá di chuyển xuống thêm một chút và người mua bắt đầu vào cuộc. Cuối cùng, những người mua đẩy giá đi lên và giá đóng ở gần đỉnh của thanh giá đó. Nhưng vẫn ở dưới mức giá đóng cửa của ngày hôm qua.

Cách giao dịch, điểm vào lệnh Mô hình giá Open Close Reversal​

Mô hình Open Close Reversal ở đỉnh​

Thanh giá đóng mở đảo chiều hình thành với một khoảng trống giá tăng lớn. tạo nên một đỉnh cao hơn. Nhưng giá sau đó giảm nhanh chóng trong ngày. và đóng cửa gần mức giá thấp nhất. Và gần mức giá đóng cửa của ngày hôm trước. Gía tiếp tục bốn ngày sau với một xu hướng giảm sau đó.

Mô hình Open Close Reversal ở đáy​

Thanh giá đóng mở đảo chiều tạo khoảng trống giá giảm. Và mở cửa ở mức thấp hơn giá đóng của ngày hôm trước. Sau đó, giá di chuyển xuống thêm một chút và người mua bắt đầu vào cuộc.

Cuối cùng, những người mua đẩy giá đi lên và giá đóng ở gần đỉnh của thanh giá đó. Nhưng vẫn ở dưới mức giá đóng cửa của ngày hôm qua.

Lưu ý quan trọng về Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều​

Trong mỗi bài viết, mình đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy túi và lỗ chỏng vó. Vì vậy hãy thật thận trọng trong các giao dịch của mình, để không đem lại rủi ro quá lơn cho bản thân.
 

Similar threads

Similar threads

Top Bottom