dời stop loss quá sớm | Cộng Đồng Forex Việt

dời stop loss quá sớm

  1. admin

    Chia sẻ Làm thế nào để tìm ra thời điểm thích hợp để dời stop loss của bạn thành điểm hòa vốn (breakeven)

    Trích nguồn: How to Figure Out The Right Time to Move Your Stop-Loss to Breakeven Khi nào là thời điểm thích hợp? Câu hỏi về thời điểm chuyển mức cắt lỗ sang điểm hòa vốn có thể là một câu hỏi khó trả lời. Di chuyển điểm dừng của bạn quá sớm và bạn sẽ bỏ lỡ lợi nhuận mà bạn đã làm việc chăm...
Top Bottom