elliott waves | Cộng Đồng Forex Việt

elliott waves

  1. admin

    Chia sẻ Cách cắt lỗ bằng lý thuyết sóng elliott - một ví dụ thực tế

    Lý thuyết sóng Elliott thường được sử dụng như một phương pháp dự báo hướng di chuyển của thị trường, bằng cách phân tích các bước sóng của thị trường từ trong quá khứ để dự đoán diễn biến các bước sóng trong tương lai. Nhưng nếu anh em chỉ dùng sóng Elliott như một hệ thống/phương pháp giao...
  2. admin

    Chia sẻ Dùng macd với sóng elliott: phương pháp giao dịch hiệu quả?

    Mô hình sóng Elliott có tiếng là rất khó để định vị. Nhiều Trader gặp khó khăn khi xác định các bước sóng trên thị trường. Hầu hết Trader dùng sóng cố gắng áp đặt lý thuyết sóng vào thị trường trong khi cách làm đúng ta nên làm là ngược lại. Sử dụng MACD để xác định các mô hình sóng Elliott...
Top Bottom