mô hình đứa trẻ bị bỏ rơi | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình đứa trẻ bị bỏ rơi

  1. admin

    Mô hình nến morning star - sao mai

    Mô hình nến sao mai (The Morning Star) Mô hình nến sao mai (The Morning Star) và Doji sao mai (Morning Doji Star) là mô hình cụm 3 nến đảo chiều tại đáy. Cũng giống như một buổi sớm mai luôn báo hiệu ánh mặt trời sắp lên, mô hình Morning Star báo hiệu giá sẽ tăng mạnh. Nến 1 của mô hình là 1...
Top Bottom