mô hình nến hanging man | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình nến hanging man

  1. admin

    Mô hình nến hanging man - người treo cổ

    Mô hình Hanging Man Mô hình nến hanging man là một mô hình đảo chiều giảm xảy ra trong xu hướng tăng và cảnh báo khả năng tạo đỉnh của xu hướng tăng đó. Một nến với thân ngắn có bóng dưới dài và bóng tăng nhỏ hoặc không có (hanging man) báo hiệu rằng áp lực bán có khả năng đẩy giá đi xuống...
Top Bottom