thoát lệnh bằng cách đo mục tiêu | Cộng Đồng Forex Việt

thoát lệnh bằng cách đo mục tiêu

  1. admin

    Chia sẻ Trading setup và cách thoát lệnh bằng price action - bài 11

    Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về các setup trading Price Action, tại sao chúng ta cần phải có 1 trading setup để chiến thắng trong dài hạn, và những cách thoát lệnh bằng Price Action. Đây là những kiến thức cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng nếu anh em muốn sử dụng Price Action làm phương pháp giao...
Top Bottom