PHÂN KỲ RSI LÀ GÌ ? CÓ MẤY LOẠI PHÂN KỲ ? | Cộng Đồng Forex Việt

Chia sẻ PHÂN KỲ RSI LÀ GÌ ? CÓ MẤY LOẠI PHÂN KỲ ?

sanforexonline.com

New member
25
0
Hôm nay xin mời các bạn cùng Sanforexuytin.info tìm hiểu về :


PHÂN KỲ RSI LÀ GÌ ? CÓ MẤY LOẠI PHÂN KỲ ?Phân kỳ RSI là gì tín hiệu khi mà giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Hoặc, khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn. Nói tóm lại là nó ngược với giá, đây chính là tín hiệu tốt để vào lệnh.


Có 2 loại phân kỳ : Phân kỳ thường ,và phân kỳ kín


1. Phân kỳ thường :

Như các bạn thấy, biểu đồ XAG đã tạo một đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo một đỉnh thấp hơn, đây là phân kỳ thường thường báo hiệu sự đảo chiều giảm tại đỉnh.

Vẫn là biểu đồ XAG ,tại đây giá tạo một đáy mới thấp hơn nhưng chỉ số RSI lại tạo một đỉnh mới cao hơn, đây là phân kỳ thường báo hiệu sự đảo chiều tăng giá tại đáy

2. Phân kỳ kín

Như các bạn thấy, giá tạo ra một đáy mới cao hơn đáy cũ , nhưng RSI lại tạo một đáy thấp hơn ,khiến cú hồi giảm giá kết thúc vào giá quay trở lại xu hướng chính là xu hướng tăng. Phân kỳ kín thường có ý nghĩa tiếp diễn xu hướng

Biểu đồ XAG trên giá đã tạo thêm một đỉnh cao hơn ,nhưng chỉ số RSI lại tạo ra một đỉnh thấp hơn, khiến giá quay trở lại xu hướng chính là giảm giá ( tiếp diễn xu hướng chính )

Vậy với bài viết này các bạn đã có thể hiểu rõ phân kỳ RSI là gì ,có mấy loại phân kỳ.


CHÚC CÁC BẠN GIAO DỊCH THÀNH CÔNG !


XEM THÊM CÁCH ÁP DỤNG PHÂN KỲ RSI VÀO GIAO DỊCH : SỬ DỤNG PHÂN KỲ RSI KẾT HỢP PRICE ACTION ĐỂ VÀO LỆNH
 
Top Bottom