quản lý vốn | Cộng Đồng Forex Việt

quản lý vốn

  1. admin

    Chia sẻ Cách cắt lỗ bằng lý thuyết sóng elliott - một ví dụ thực tế

    Lý thuyết sóng Elliott thường được sử dụng như một phương pháp dự báo hướng di chuyển của thị trường, bằng cách phân tích các bước sóng của thị trường từ trong quá khứ để dự đoán diễn biến các bước sóng trong tương lai. Nhưng nếu anh em chỉ dùng sóng Elliott như một hệ thống/phương pháp giao...
  2. fx12

    Chia sẻ Phương pháp quản lý vốn của các pro trader trên thế giới

    Phương pháp quản lý vốn của các Pro trader trên thế giới để kiếm được khối tài sản khổng lồ. Phần lớn các trader suy nghĩ về “rủi ro” và “quản lý vốn” theo kiểu % tài khoản của họ. Ví dụ nếu 1 trader rủi ro 5% tài khoản $100k, họ sẽ mua số cổ phiếu có tổng giá trị là 5% của 100K tức là $5k...
Top Bottom