volume | Cộng Đồng Forex Việt

volume

  1. fxpro

    Chia sẻ Làm thế nào để nhận biết tín hiệu trên khối lượng giao dịch ( volume )?

    Trên thị trường, khối lượng giao dịch là quá quan trọng để có thể bỏ qua. Nó có thể giúp các nhà giao dịch phân tích hành động giá , dự đoán biến động giá và xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra của chứng khoán tài chính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ về khối lượng giao...
  2. admin

    Chia sẻ Cách phân biệt breakout thật - giả ?

    Phương pháp phân biệt breakout thật - giả và phân tích mô hình giá bằng Volume volume là một viên ngọc sáng trong phân tích kỹ thuật, là một công cụ vô cùng mạnh mẽ mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết. Thật sự thiếu sót khi không sử dụng volume trong quá trình phân tích. Hiểu được tầm quan trọng...
Top Bottom