Chiến thuật giao dịch kết hợp inside bar và pin bar

Mẫu hình kết hợp pin bar và inside bar​

Mẫu hình pin bar thể hiện sự từ chối của giá và chỉ ra sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Mô hình inside bar thể hiện sự tích lũy cho 1 phá vỡ. Khi 2 tín hiệu này kết hợp lại thì sẽ có 1 tín hiệu kết hợp pin barinside bar. Có 2 mẫu hình kết hợp chính mà bạn cần quan tâm:
  1. Pin bar + inside bar.
  2. Inside bar cũng là pin bar.

Làm thế nào để giao dịch mẫu hình pin bar kết hợp inside bar:​

Khi tìm 1 mẫu hình kết hợp pin barinside bar, trước hết bạn hãy tìm 1 pin bar, nếu bạn thấy 1 pin bar được theo sau bởi 1 inside bar nằm trong high-low của pin bar thì đó là mẫu hình cần tìm. Trong 2 mẫu hình cơ bản bên trên thì mẫu hình pin bar + inside bar là mẫu hình mạnh nhất và là 1 setup lý tưởng để giao dịch trên đồ thị ngày trong trường hợp thối lui, ngay mức quan trọng hay phá vỡ theo trend trên khung thời gian 4h hoặc ngày. Hãy xem 1 vài ví dụ: Ở đồ thị nến bên dưới, chúng ta thấy 1 trường hợp lý tưởng có sự kết hợp inside bar và pin bar xuất hiện sau cú hồi về vùng hỗ trợ trong 1 xu hướng tăng.

Những loại mẫu hình này rất hiệu quả vì chúng cho ta cơ hội vào thị trường ở 1 vị thế tốt hơn và cũng cho 1 stoploss sát hơn ngay dưới low của inside bar hoặc dưới mức hỗ trợ.

Sau đây là 1 ví dụ khác: lần này nó đóng vai trò là tín hiệu đảo chiều vì xuất hiện ngay ngưỡng cản và gây ra 1 sự phá vỡ giả. Mẫu hình này lần nữa lại cho chúng ta 1 điểm vào tốt cùng với 1 stoploss rất sát ngay trên ngưỡng cản hoặc high của pin bar.

Làm thế nào để giao dịch mẫu hình inside-pin bar​

Mẫu hình này gồm inside bar và cũng là pin bar. Nó hoạt động tốt khi thị trường có xu hướng và trên khung thời gian ngày. Ở ví dụ bên dưới, chúng ta có thể thấy 1 xu hướng tăng mạnh mẽ trước khi hình thành mô hình này. Khi giá phá vỡ high của mother bar thì đó là điểm vào theo trend thị trường. Chúng ta có thể vào lệnh chờ buy stop ở mức giá high của mother bar.

Đồ thị bên dưới là 1 ví dụ lý tưởng mẫu hình inside-pin bar. Lần này là xu hướng giảm và giá tích lũy vài ngày, kết thúc bằng 1 mẫu hình bearish inside-pin bar. Mẫu hình này cũng là tín hiệu tiếp diễn trend tốt .

Tồng Kết:
  • Tìm pin bar được theo sau bởi inside bar. Thông thường, 1 inside bar theo sau pin bar là cơ hội cuối cùng để vào thị trường.
  • Có thể đặt stoploss bên trên (hoặc dưới) inside bar trong nhóm nến pin bar và inside bar.
  • Inside-pin bar thường hiệu quả trên khung daily trong khi pin bar + inside bar tốt trên cả daily và H4.
 
Top Bottom