Swing trading chuyên sâu - bài 12 | Cộng Đồng Forex Việt

admin

Administrator
942
27

Xác định điểm vào lệnh xác suất cao nhất​

Chính là con sóng kéo ngược đầu tiên (first pullback) - chính là sóng kéo ngược đầu tiên sau 1 chuyển động giá mạnh mẽ. Nó có thể là:
  • Sóng kéo ngược đầu tiên sau cú phá vỡ đường xu hướng
  • Sóng kéo ngược đầu tiên sau 1 cú phá vỡ khỏi mô hình tích luỹ
  • Sóng kéo ngược đầu tiên sau 1 cú phá vỡ khỏi vùng phạm vi giá (trading range)
  • Sóng kéo ngược đầu tiên sau 1 thanh tăng/giảm mạnh có thân lớn
  • Sóng kéo ngược đầu tiên sau khi giá tạo đỉnh mới/tạo đáy mới
Biên tập từ : Intermediate: Learn a Swing Trading Strategy
Điểm vào lệnh xác suất cao nhất chính là tại cuối con sóng kéo ngược đầu tiên đó.

Ví dụ:Đường xu hướng bị phá vỡ sau đó giá kéo ngược nhẹ, đây là vị trí đẹp nhất để buy

Ví dụ:Giá kéo ngược nhẹ sau khi phá vỡ đường xu hướng và liên tục tăng mạnh, đây là chỗ đẹp nhất để buy

Ví dụ:Giá phá vỡ kháng cự tạo đỉnh mới (có thể là mô hình tam giác tăng) và kéo ngược nhẹ, buy đẹp nhất tại cuối sóng kéo ngược này.

Khi tìm kiếm kèo giao dịch, hãy xác định các biểu đồ đang có con sóng kéo ngược đầu tiên và tìm ra vị trí vào lệnh tốt nhất. Đơn giản vì điểm vào lệnh tại cuối con sóng kéo ngược đầu tiên này sẽ cho anh em khoảng cách dừng lỗ hợp lý, đi theo đúng xu hướng trước đó mà không bị quá muộn.

Swing Trading chuyên sâu - Xác định điểm đảo chiều​


Sau khi có vị trí vào lệnh xác suất cao rồi, anh em cần xác định chính xác điểm đảo chiều của giá tại vị trí đó.

Với điểm đảo chiều đáy (swing low):

1- nến 1 tạo 1 đáy
2- nến 2 tạo 1 đáy thấp hơn
3- nến 3 tạo 1 đáy cao hơn
4 - buy stop phía trên đỉnh nến 3

Khả năng giá sẽ đảo chiều sang tăng sau cụm 3 nến này

Với điểm đảo chiều đỉnh (swing high):

1- nến 1 tạo 1 đỉnh
2- nến 2 tạo 1 đỉnh cao hơn
3- nến 3 tạo 1 đỉnh thấp hơn
4- sell stop dưới đáy nến 3

Khả năng giá sẽ đảo chiều giảm sau 3 nến này.

Ví dụ:Giá đảo chiều từ giảm sang tăng tạo 1 swing low sau cụm 3 nến như mô tả. Buy stop phía trên đỉnh nến 3.

Ví dụ:Giá đảo chiều từ tăng sang giảm sau cụm 3 nến, sell stop dưới đáy nến 3.

Swing Trading chuyên sâu - Chuỗi nến tăng/giảm​


Sau 1 chuỗi nến tăng/giảm và mô hình cụm 3 nến bên trên xuất hiện, giá có khả năng đảo chiều rất cao.

Ví dụ:Chuỗi nến giảm liên tục, rồi đến cụm 3 nến đảo chiều tạo swing low —> giá đảo chiều tăng.
còn tiếp
 
Top Bottom